Schleusen (back)
Glubigsee Schleuse (Tourismus)
Hohensaaten West (Tourismus)
Lehnitzschleuse (Tourismus)
Oberschleuse (Tourismus)
Pinnower Schleuse (Tourismus)
Schleuse Bahnitz (Tourismus)
Schleuse Beeskow (Tourismus)
Schleuse Canow (Tourismus)
Schleuse Eichhorst (Tourismus)
Schleuse Garz (Tourismus)
Schleuse Hakenberg (Tourismus)
Schleuse Havelberg (Tourismus)
Schleuse Liepe (Tourismus)
Schleuse Mellensee (Tourismus)
Schleuse Neubrück (Tourismus)
Schleuse Neuhaus (Tourismus)
Schleuse Prieros (Tourismus)
Schleuse Puhlstrom (Tourismus)
Schleuse Ragöse (Tourismus)
Schleuse Regow (Tourismus)
Schleuse Rosenbeck (Tourismus)
Schleuse Ruhlsdorf (Tourismus)
Schleuse Schlepzig (Tourismus)
Schleuse Spandau (Tourismus)
Schleuse Stecher (Tourismus)
Schleuse Strasen (Tourismus)
Schleuse Templin (Tourismus)
Schleuse Wernsdorf (Tourismus)
Schleuse Zaaren (Tourismus)
Schleuse Zehdenick (Tourismus)
Tiergartenschleuse (Tourismus)
Unterschleuse (Tourismus)